Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Akce

X. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP – kinosál, FN v Motole, Praha 5, 22. 10. 2022            
IX. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP proběhla online.
VIII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP proběhla online.
VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019  
VI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 20. 10. 2018  
V. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 21. 10. 2017    
IV. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Ženská sexualita ve zdraví a nemoci. Hotel Floret, Průhonice - 22. 10. 2016. 
III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích.Hotel Floret,  Průhonice - 17. 10. 2015.Podrobnější informace, program a přihláška jsou v sekci Aktuality.
Dne 11.10.2014 pořádá SGS ČGPS ČLS JEP v hotelu Floret v Průhonicích u Prahy II. konferenci na téma Ženská sexualita v 21. století  
SEKCE GYNEKOLOGICKÉ SEXUOLOGIE ČGPS ČLS JEP pořádá ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP Sdružením soukromých gynekologů ČR a Sdružením praktických lékařů ČR Odborný seminář SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE V ORDINACI GYNEKOLOGA A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 12. 10. 2013 Kongresové centrum Floret, Květnové...

SGS Sekce gynekologické sexuologie ČGPS


Sekce gynekologické sexuologie je dobrovolnou odbornou společností, která rozvíjí obor gynekologické sexuologie. Sdružuje lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu a osvětově vzdělávací činnosti problémů a onemocnění týkající se tohoto oboru. Rozvíjí mezioborovou spolupráci v oboru gynekologie a porodnictví a mezi ostatními specializacemi zabývajících se lidskou sexualitou.
 

Sekce gynekologické sexuologie je součástí ČGPS a podléhá ve schvalování programu a činnosti jejímu výboru. Členem sekce může být pouze člen ČGPS. Zánikem členství v ČGPS z jakýchkoliv důvodů automaticky zaniká i členství v sekci.