Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

IX. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP

21.10.2021 10:23

IX. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP proběhla online.