Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

O společnosti


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych vás seznámil s iniciativou, jejímž cílem je založení Sekce gynekologické sexuologie (SGS) při České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS).


Proč zakládat novou sekci?
Ženská sexuologie je integrální součástí oboru gynekologie a porodnictví. S její problematikou se setkáváme ve své praxi v různých souvislostech prakticky každý den. Ženy řeší svoje sexuální problémy nejčastěji právě u gynekologa. Lékaře, který se zabývá jejich genitálem, považují logicky za odborníka, který se orientuje (nebo by alespoň měl) v problematice sexuálního života. Téměř všechna gynekologická onemocnění (záněty, tumory, inkontinence, stavy po operacích, poruchy plodnosti, antikoncepce a ostatní) se dotýkají sexuální oblasti. Pacientky s námi konzultují také partnerské rozlady, mužské sexuální problémy a spoustu jiných problémů jejich intimního života. Někdy přemýšlí o své sexuální orientaci, jsou oběťmi sexuálního násilí či zneužívání a od nás očekávají alespoň obecnou radu. Pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání v gynekologické sexuologii je věnována minimální pozornost. Založením nové sekce chceme vytvořit odbornou a organizační základnu pro lepší informování a vzdělávání gynekologů v této oblasti. Lékařská sexuologie se zabývá sexualitou v obecném širokém (hlavně psychologickém) pojetí a počítá, že se základní sexuální problémy řeší v oborech psychiatrie, gynekologie a urologie. Plní zastřešující koordinační roli a nabízí informace přesahující jednotlivé disciplíny. Pro lékaře, kteří se zajímají pouze o problémy gynekologické sexuologie a nechtějí se věnovat celé oblasti lékařské sexuologie, by mohlo být založení SGS ideální variantou. Sekce gynekologické sexuologie by jim poskytla organizační zázemí a nabídla systematické vzdělávání. Gynekologické sexuologie je ideální subspecializací pro ambulantní gynekology. Psychiatři jsou již dávno organizováni ve Společnosti psychiatrické sexuologie a urologové mají vlastní Andrologickou sekci. V gynekologii dosud nic takového nemáme. Mnozí gynekologové jistě uvítají, že se budou v rámci mateřské gynekologické společnosti věnovat oblasti, která je jim blízká a přitom si nemusí rozšiřovat specializaci o celý obor lékařské sexuologie.

O co nám jde?
Sdružit skupinu gynekologů se společným odborným zaměřením. Poskytnout jim organizační a odborné zázemí k rozšíření znalostí s možností pořádání vzdělávacích akcí na dané téma.
Chceme spolupracovat v rámci současných společností a se skupinami obdobného zaměření.

O co nám nejde?
Nechceme se vydělovat, konkurovat či vystupovat proti stávajícím organizacím (Sexuologické společnosti, Společnosti pro sexuální medicínu). SGS by měla být jejich součástí a využívat jejich všeobecně integrující charakter. Neusilujeme o vytvoření nové funkční specializace v oboru gynekologické sexuologie.
Budeme velice rádi, když se k naší iniciativě přidají všichni kolegové, kteří mají zájem o ženskou sexualitu, ve všech jejích souvislostech a budou se aktivně účastnit na jejím formování nebo alespoň tuto aktivitu podporovat účastí na jejich akcích či využívat informace a doporučení, která bude SGS iniciovat.

Těšíme se na další spolupráci.

Za přípravný organizační výbor Zlatko Pastor