Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Seminář SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE V ORDINACI GYNEKOLOGA A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

12.10.2013 08:00

SEKCE GYNEKOLOGICKÉ SEXUOLOGIE ČGPS ČLS JEP

pořádá ve spolupráci se

Sexuologickou společností ČLS JEP
Sdružením soukromých gynekologů ČR
a Sdružením praktických lékařů ČR

Odborný seminář

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE V ORDINACI GYNEKOLOGA A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

12. 10. 2013
Kongresové centrum Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice, www.floret.cz

 

Registrace: sobota 12. 10. 2013 8.00-13.00 hod.
Ubytování: Hotel Floret viz přihláška


Akce je zahrnuta do Registru celoživotního vzdělávání lékařů a každý účastník obdrží při registraci potvrzení s příslušným počtem kreditů.

Na akci je možné se registrovat dvěma způsoby:

  • elektronicky na www.ssg.cz a www.splcr.cz
  • písemnou formou přihlášky, která bude součástí mailingu či odborných časopisů.