Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

II. konference SGS ČGPS ČLS JEP

27.07.2014 10:01

Dne 11.10.2014 pořádá SGS ČGPS ČLS JEP v hotelu Floret v Průhonicích u Prahy

II. konferenci na téma Ženská sexualita v 21. století