Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

G bod - mýty a realita

20.03.2013 19:56

NZZ GONA, Soukromé sexuologické centrum, Praha, vedoucí lékař Mudr. Z. Pastor
G bodpdf.pdf (2,1 MB)