Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

05.09.2019 09:32

VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP – Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019