Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Zakládající schůze Sekce gynekologické sexuologie ČGPS

27.04.2013 19:25


 

Dne 27.4. 2013 proběhla v kavárně Louvre na Národní třídě v Praze zakládající schůze Sekce gynekologické sexuologie ČGPS s tímto programem:

 

1. Uvítání a přípitek
2. MUDr. Zlatko Pastor, NZZ GONA
    Proč zakládat Sekce gynekologické sexuologie
3. MUDr. Vladimír Dvořák, předseda ČGPS
    Zaslaný pozdrav nové sekci gynekologické společnosti
4. Doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D., Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN
    Ženské sexuální dysfunkce
5. Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., katedra antropologie, Fakulta humanitních studií UK
    Ženské sexuální fantazie
6. Diskuze
7. Schválení členů přípravného výboru (Pastor, Kavanová, Šmrhová, Šteflová, Turčan)
8. Program na rok 2013 (registrace minimálně 50 členů, uspořádání semináře SGS,
    volby do výboru SGS, vytvoření definitivní podoby webových stránek)
9. Zakončení a volná diskuze 
 

Zakládající schůze se zúčastnilo 35 gynekologů a podporu nové sekci vyjádřilo zhruba 70 nových členů.

12.10.2013 plánujeme uspořádání první konference SGS, která proběhne v rámci vzdělávací akce pro gynekology a praktické lékaře. Bude mít název Sexuologie v ordinaci gynekologa a praktického lékaře a proběhne v Praze – Průhonicích.

O programu konference budete informováni na našich webových stránkách.