Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Poruchy ženské sexuální touhy – prevalence, klasifikace a možnosti terapie

20.03.2013 20:00

Zlatko Pastor
(Čes. Gynek. 2011, 76, č.1. s. 59-65)
HSDD 23.09.10.doc (1,7 MB)