Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - 17. 10. 2015

06.08.2015 08:33

III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích

Hotel Floret,  Průhonice

17. 10. 2015

Přihlášku k účasti v písemné formě zasílejte na adresu:

G-AGENCY, s.r.o.

Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc

Tel.: +420 720 998 678, +420 724 277 964

Fax: +420 585 234 499

Email: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu

Registrace ONLINE na www.splcr.cz