Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Differential diagnostics of female „sexual“ fluids: A narrative review

22.12.2018 15:12

Pastor, Z., Chmel, R. Differential diagnostics of female „sexual“ fluids: A narrative review. Int Urogynecol J 2018; 29: 621–629.

IntlUrolJ.pdf (682880)