Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Ženské sexuální funkce a dysfunkce

20.03.2013 19:53

Zlatko Pastor
(Ženské sexuální funkce a dysfunkce in Záměčník a kol.: Klinická androlgie, Mladá fronta, 2013)
sex dysfunkce -I část.doc (257,5 kB)
sex dyfunkce II část.doc (147 kB)