Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review.

19.12.2013 15:17

Pastor, Z. Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med 2013;10: 1682–1691.

JSM.pdf (130509)