Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Female ejaculation and squirting as similar but completely different phenomena: A narrative review of current research

22.04.2022 14:59

Female ejaculation and squirting as similar but completely different phenomena: A narrative review of current research. Clin Anat 2022.

Clin Anat.pdf (2782592)