Sekce gynekologické sexuologie České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Kontakt

Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06


Mobilní tel.: 724 031 582
pastor.zlatko@volny.cz

Archiv článků

Female ejaculation and squirting as similar but completely different phenomena: A narrative review of current research. Clin Anat 2022. Clin Anat.pdf (2782592)
     
X. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP – kinosál, FN v Motole, Praha 5, 22. 10. 2022            
IX. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP proběhla online.
VIII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP proběhla online.
VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP – Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019
VII. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 19. 10. 2019  
Pastor, Z., Chmel, R. Differential diagnostics of female „sexual“ fluids: A narrative review. Int Urogynecol J 2018; 29: 621–629. IntlUrolJ.pdf (682880)
VI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 20. 10. 2018  
VI. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Hotel Floret, Průhonice, 20. 10. 2018  
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>